Сопот

Печално, бащино огнище,
печалний граде, роден мой,
любима люлко, пепелище
на скъпи радости безброй...

                         Иван Вазов


Град Сопот се намира в Централна България, в подножието на Стара планина, на 132 км от София, на 5 км източно от Карлово, на 65 км северно от Пловдив и на 63 км южно от Троян.
Името му произлиза от старославянската дума „сопотъ“, която означава „поток“ или „изкуствен воден улей“. Градът е известен със своите чешми, около 22, от които тече изворна студена вода.


Сопот е роден град на народния поет Иван Вазов и неговите братя-генерали Владимир и Георги Вазови, на учителката Неделя Петкова, на световноизвестния лечител Иван Раев и други. По течението на двете реки "Манастирска" и "Леевица", е имало много чаркове и чаркови одаи - гайтанджийството става основния главен поминък  на възрожденския Сопот. Тук процъфтяват над 30 занаята: вълнарство, предачество, тъкачеств, килимарство, абаджийство, терзийство, кожухарство, тепавичарство, воденичарство, добив на розово масло, бояджийство, басмаджийство, стъкларство, папукчийство, бакърджийство и др. Сопот е наричан "Кючюк Манчестер"- /"Малък Манчестър"/  и "Герджик Сопот" - /"Хубав Сопот"/.
Сопот се слави със своите училища през Възраждането-килийни, взаимни и класни. През 1869 г. Апостолът Васил Левски основава в града таен революционен комитет. Святи за всеки българин са местата в Сопот, свързани с Вазовия роман "Под игото" и историческото минало.
Днес Сопот е културен, духовен  и икономически център.